استخدام دانشجویان دانشگاه شمس گنبد

طی مذاکره رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبد جناب آقای مهندس رضایی و رئیس محترم پردیس دانشگاهی شمس گنبد جناب آقای پروفسور رجبی موارد ذیل به انعقاد قرارداد رسید :

  1. ۱-  استخدام دانشجویان پردیس دانشگاهی شمس که رشته ی آنها مرتبط با فعالیت های آن بنیاد محترم در راستای اجرای طرح نقشه برداری روستاهای گنبد و صدور سند مالکیت می باشد .
  2. ۲– شرکت کردن واحد ارتباط با صنعت پردیس دانشگاهی شمس در تمام مناقصات آن اداره محترم و اجرای آن توسط مدرسین و دانشجویان مربوطه همچنین جناب آقای پروفسور رجبی خاطر نشان کرد مذاکراتی در خصوص بکارگیری فارغ التحصیلان و دانشجویان آن دانشگاه با مسئولین محترم اداره صنایع و معادن نیز در حال انجام است. ایشان تصریح کرد مدارک این دانشگاه، دولتی بوده و توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صادر می گردد و دارای اعتبار ویژه ای می باشد.

نوشته‌های مشابه