افتخاری دیگر برای ورزش موسسه آموزش عالی شمس گنبد

✅افتخاری دیگر برای ورزش موسسه آموزش عالی شمس گنبد

 

?محمد زارعی در لیست اعزامی تیم ملی به مسابقات کشور روسیه در رشته سه گانه (دو و میدانی ، شنا ، جهت یابی ) راه یافت.

?با آرزوی توفیق و بهروزی برای این ورزشکار شایسته تربیت بدنی موسسه آموزش عالی شمس گنبد.