|

برگزاری همایش آشنایی با بازار کار رشته حقوق و معرفی حرفه وکالت به کوشش انجمن علمی حقوق

?برگزاری همایش آشنایی با بازار کار رشته حقوق و معرفی حرفه وکالت به کوشش انجمن علمی حقوق
?تالار اجتماعات شقایق های شمس

تصاویر بیشتر در :
instagram.com/shams.gonbad.official

نوشته‌های مشابه