تغییر مدیر گروه مکانیک

قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی مکانیک:

مدیر گروه رشته مکانیک تغییر کرده و جناب آقای دکتر قاقیش‍‍پور مدیریت گروه مکانیک را به عهده دارند.لذا دانشجویان گروه مکانیک جهت انجام امورات آموزشی با دکتر قاقیشپور در ارتباط باشند.

مدیر گروه برق و مکانیک

دکتر قاقیشپور ۰۹۱۱۲۷۴۸۲۲۳

روابط عمومی موسسه آموزش عالی شمس گنبد

نوشته‌های مشابه