تمدید زمان انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به درخواست های مکرر شما و موافقت هیات رئیسه محترم دانشگاه انتخاب واحد اینترنتی تا روز شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تمدید گردید.از شما عزیزان درخواست می شود نهایت استفاده را نموده و بعد از این تاریخ  انتخاب واحد در مقطع کارشناسی تا سقف ۱۴واحد و در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۹ واحد می باشد.

 

مدیر امور آموزشی موسسه آموزش عالی شمس گنبد

محمد علی قزلسفلو

نوشته‌های مشابه