|

دومین همایشی که با همت انجمن علمی کامپیوتر بصورت استانی برگزار خواهد شد.

?دومین همایشی که با همت انجمن علمی کامپیوتر بصورت استانی برگزار خواهد شد.
?باحضور در این همایش با تهدیدهای فضای مجازی آشنا شوید و راه های مقابله با تهدید ها را فراگیرید.
?جهت ثبت نام #رایگان و رزرو صندلی، نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را به سامانه ۳۰۰۰۴۸۰۲۶۰ ارسال نمایید.

نوشته‌های مشابه