|

برگزاری همایش مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس با همکاری پردیس دانشگاهی شمس

?برگزاری همایش مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس با همکاری پردیس دانشگاهی شمس

?چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

?تالار اجتماعات شقایق های شمس

 

نوشته‌های مشابه