| |

طرح داخلی باشگاه بدن سازی پردیس دانشگاهی شمس

به امید خدا تا پایان سال ۹۷ مراحل پروژه ساخت سالن بدنسازی دنشگاه پایان خواهد یافت و شاهد افتتاح این سالن ورزشی مدرن و زیبا خواهیم بود.

نوشته‌های مشابه