فرارسیدن مبعث پیامبر اکرم (ص) این عید بزرگ و فرخنده مبارک باد، روابط عمومی موسسه آموزش عالی شمس گنبد