|

به گزارش روابط عمومی دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری با حمایت علمی این موسسه آموزش عالی شمس گنبد برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری با حمایت علمی این دانشگاه و جمعی از پژوهشگاه ها و دانشگاههای معتبر کشور در آذر سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی  با حضور اساتید برجسته و فرهیخته، در قالب کنفرانس مدیریت و همایش حسابداری برگزار می گردد.لذا محققین گرامی می توانند مقالات خود را در وب سایت ma-conf.ir  بارگذاری نمایند تا هم  از امتیازات پژوهشی بهره مند گردند و هم از مباحث مطرح شده در کنفرانس استفاده نمایند.این کنفرانس دارای کد  ۹۷۱۸۱۱۰۵۰۶  از پایگاه استنادی جهان اسلام می باشد.

 

 

 

نوشته‌های مشابه