همایش فروشندگی حرفه ای با حضور دکتر فرخ دیبا

همایش فروشندگی حرفه ای با حضور دکتر فرخ دیبا با مشارکت موسسه کسب و کار دوست خوب و حوزه مشاور جوان فرمانداری ویژه گنبد کاووس-سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

نوشته‌های مشابه