وجه تسمیه دانشگاه شمس

این موسسه به نام شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر که حامی و سرپرست علم و هنر و دارای طبع موزون شاعری بوده است نام‌گذاری شده است . او در علم و ادب و بذل و بخشش و دین‌داری و عقل و تدبیر و فراست و هوش بی‌مانند بوده است.  همچنین از فرمانروایان منطقه محسوب می‌شود که در سنه‌ی ۴۰۳ هجری شمسی در گنبد قابوس به خاک سپرده شده است و نام این شهر و منطقه از آن اوست.

موسسه شمس را می‌توان نام یکی از سوره‌های قرآن دانست که خداوند در قرآن کریم بدان قسم یاد نموده است.

از دید متفاوت‌تری می‌توان شمس را به خورشید و نور تلقی کرد که در واقع رابطه ی مستقیمی با علم و دانش دارد.

در ادامه می توان گفت شمس یکی از عرفای بسیار نامی ایران زمین است که مولانا (مولوی) به او اقتدا کرده است .