نمایش نوار ابزار

🌿 به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، و با حضور کارکنان دانشگاه

پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

🌲🌴 آئین درخت کاری

🌿 به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، و با حضور کارکنان دانشگاه
🔷 محوطه پردیس دانشگاهی شمس گنبد کاووس

به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری تعداد ۱۵۰ اصله انواع نهال درختان مختلف که از بهترین نهالستانهای کشور تهیه شده بود . در محوطه پردیس دانشگاهی شمس گنبدکاووس کاشته شد.
در این مراسم که با حضور پرسنل زحمتکش و دوستدار محیط زیست دانشگاه برگزار گردید. هریک از حاضرین تعدادی درخت را بنام خودشان غرس نمودند.
کاشت این تعداد درخت که از انواع گونه های متنوع از قبیل تبریزی؛ ارغوان ؛ توت کاکوزا ؛ بید ؛ زبان گنجشک و … بود باعث بوجود آمدن فضای سبز زیبایی در محوطه دانشگاه نمونه شمس گردید.و سرانه فضای سبز این دانشگاه را ارتقا بخشید.