نمایش نوار ابزار

🎯 برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان در محل سالن ورزشی نشاط دانشگاه شمس

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

🎯 مسابقه دارت ویژه بانوان در در محل سالن ورزشی نشاط دانشگاه شمس و با حضور شرکت کنندگان برگزار گردید.

📌نتایج این رقابت ها:

۱⃣ مقام اول: مهری گلی خواجه
۲⃣ مقام دوم: حوری یوسفی
۳⃣ مقام سوم: فاطمه فرامرزی