نمایش نوار ابزار

سومین جلسه کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

☑️سومین جلسه کارگاه آموزشی
نرم افزار Matlab
🔷مدرس: دکتر امین محمودی مقدم
🔷یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ تا ۱۸
🔷کارگاه کامپیوتر