نمایش نوار ابزار

مقام معظم رهبری: ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷

مقام معظم رهبری:
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.
به توفیق الهی در ۲۲ بهمن، این ملت، سالگرد چهلم انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.