نمایش نوار ابزار

انتخاب آقای دکتر محمد نوروزی به عنوان عضو کمیته علمی و اجرایی …

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

انتخاب آقای دکتر محمد نوروزی(عضو هیات علمی و مدیرگروه حسابداری موسسه آموزش عالی شمس) به عنوان عضو کمیته علمی و اجرایی اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری(گرجستان، تفلیس، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷)