نمایش نوار ابزار

مراسم افتتاحیه باشگاه پرورش اندام دانشگاه شمس توسط استاندار محترم استان گلستان جناب آقای دکتر حق شناس

پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۸