نمایش نوار ابزار

انتصاب جناب مهندس حسن زارعی به عنوان مدیر حراست موسسه آموزش عالی شمس گنبد توسط جناب آقای باقری مسئول حراست موسسات غیرانتفاعی گلستان و پروفسور علی اکبر رجبی ریاست محترم موسسه.

جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹