نمایش نوار ابزار

نشست هم اندیشی با اساتید و دانشجویان

پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰

در روز چهار شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موسسه آموزش عالی شمس گنبد نشست هم اندیشی جهت ارتقاء سطح کیفی موسسه به همراه ریاست محترم ، کارکنان، مدیران گروه، استادان و دانشجویان برگزار شد.