نمایش نوار ابزار

اعزام تیم‌کشتی موسسه آموزش عالی شمس به مسابقات کشوری ساری

یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

اعزام تیم‌کشتی موسسه آموزش عالی شمس به مسابقات کشوری ساری

ورزشکار : رضا قاسمی
سرپرست : بهروز اسفندیاری

به میزبانی: موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندرانی ساری