نمایش نوار ابزار

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه شمس به عنوان مشاور تغذیه  تیم های ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه شمس به عنوان

”  مشاور تغذیه  تیم های ملی دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران”

 

انتصاب دکتر بهروز اسفندیاری مدیر‌گروه علوم ورزشی و مدیر پژوهش دانشگاه شمس را به عنوان

“مشاور تغذیه تیم ملی” به کارکنان و دانشجویان دانشگاه تبریک و شادباش عرض مینمایم

 

دکتر علی اکبر رجبی

رئیس موسسه آموزش عالی شمس