نمایش نوار ابزار

پذیرفته شده گرامی کارشناسی ارشد دانشگاه شمس ضمن تبریک و شادباش به جنابعالی

پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

پذیرفته شده گرامی کارشناسی ارشد دانشگاه شمس ضمن تبریک و شادباش به جنابعالی
۱_ مدرک این مرکز اموزش عالی قابل ترجمه بوده و صادره از خود وزارت علوم میباشد.
۲_این دانشگاه توسعه یافته ترین و بزرگترین مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی تحت پوشش وزارت علوم در شمال شرق کشور است که در ساحل دریاچه مصنوعی گنبدکاووس قرارگرفته است. با شماره مدیر گروه مربوطه تماس حاصل فرمایید.
برق و مکانیک: خانم قاسمیان ۰۹۳۵۹۴۰۲۳۳۳
عمران: آقای دکتر بهارآور ۰۹۱۴۳۰۸۰۶۳۷
معماری: خانم ناصری ۰۹۳۵۲۵۸۰۶۲۹
حسابداری: آقای قزل سفلو ۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
کامپیوتر: اقای زارعی ۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
میکروبیولوژی : خانم رضوانی ۰۹۳۰۵۳۴۱۸۷۲
حقوق : اقای منقوش ۰۹۳۶۵۸۸۰۵۷۵
روانشناسی : خانم دکتر خسروی ۰۹۱۱۳۷۶۰۸۵۰
مدیریت: اقای دکتر مهاجر وطن ۰۹۱۲۹۳۶۱۸۵۲
علوم ورزشی: اقای دکتر اسفندیاری ۰۹۱۱۲۴۹۱۰۶۹
علوم تربیتی: خانم دکتر قاضی ۰۹۱۱۵۰۹۸۳۶۶