نمایش نوار ابزار

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

دکتری: حقوق تجارت بین الملل ،دانشگاه پنجاب هندوستان،چندیگر

کارشناسی ارشد: حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه بین المللی سیم بایسز هندوستان، پونا

کارشناسی: حقوق، دانشگاه زابل


 

سوابق حرفه ای

پژوهشگر معاونت تدوین،تنقیح وانتشار قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگر پژوهشگاه نیرو (گروه حقوق)

مدرس حقوق تجارت بین الملل و متون حقوقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

مدرس داوری تجاری بین المللی و متون حقوقی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

عضو انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور دو سال

دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی خارج از کشور یک سال

کارآموزی در سازمان حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی ( آلکو):آلکو یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۵۶ تاسیس شده و مقر آن در دهلی نو و دارای ۴۹ کشور عضو می باشد.  (THE ASIAN –AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION)

دریافت وگذراندن فرصت مطالعاتی تحت نظر پروفسور مارتین در موسسه مکس پلانک هامبورگ(آلمان)

دریافت فرصت مطالعاتی از دانشگاه آلبورگ (دانمارک )

گذراندن دوره زبان انگلیسی در دانشگاه پونا هندوستان و بریتیش کانسل

نماینده دانشجویان ایرانی در دانشگاه پنجاب به مدت یک سال

مهارت ها و کارگاه های آموزشی

دارای گواهینامه بین المللی کامپیوتر(آی سی دی ال)

زبان انگلیسی : در سطح پیشرفته جهت تحقیق، مکالمه و ترجمه

شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه حقوق بین الملل در چهارمین کنفرانس دوسالانه The Indian Society of International Law

شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه حقوق دریاها در چهارمین کنفرانس دوسالانه The Indian Society International law

شر کت در دو روز کارگاه آموزشی در دانشگاه پنجاب ۳۰-۳۱ ژانویه ۲۰۱۴ Research Methodology, Statistical Analysis and Stress Management

شرکت در سمینار حقوق هسته ای هند ۲۰۱۴

شرکت در همایش ملی دانشجویی علم و فناوری، سند چشم انداز،منافع ملی در هندوستان مورخ ۷ تا ۸ دیماه ۹۳

 

زمینه های مورد علاقه

داوری بازرگانی بین المللی،سازمان تجارت جهانی، تجارت بین الملل ، حقوق انرژی، حقوق نفت و گاز ،حقوق تجارت الکترونیک، حقوق دریاها،
حقوق سرمایه گذاری

 

کتاب های منتشر شده

The Passing Of Risk In International Commercial Law

Trends, Prospects, and Challenges in Asian E-Governance

Climate Change, Law Policy and Governance

حل و فصل اختلاف در بخش انرژی

:Publications

 • Rahbari, H. (2012). Participated and Presented Paper on Topic: “Bill of Lading as a Negotiable Instrument and Document of Title” in the Oral Section in the third International Conference on Research and New Perspective in Developing Sciences held on January 11, 2012 in University of
 • Pune, organized by the Union of Iranian Students Islamic Association (UISIA) in collaboration with University of Pune.
 • Rahbari, H. (2013) Research Methodology, International Conference Presentation, Topic: Crop Insurance Economics from Chaos Theory to Survival Analysis, at Rajiv Gandhi National University of Law.
 • Rahbari, H. (2013) Safe Spaces for Women, International Conference, Topic: Women Movement In Iran: Past, Present and Future, Presented International 2013 (Himachal Pradesh University Centre Canadian Studies)
 • Rahbari, H. (2014) Women and Development: Lessons from Past and Agenda for the Future Topic: Development of Women’s Movement and Human Right: Iranian Perspective Presented (National Seminar 2014, Panjab University, Chandigarh)
 • Rahbari, H. (2014) Clemency in Criminal justice System Topic: The Role of Gender in Criminal Penalties: An Iranian Perspective Presented National 2014 (Department of Laws, Panjab University, Chandigarh)
 • Rahbari, H. Public Policy, Governance and Democracy Experience from India and Canada Topic: Gender and Reducing Corruption in Governance: New Prospective Presented International 2014(Himachal Pradesh University Center Canadian Studies)
 • Rahbari, H. (2014) Public Policy, Governance and Democracy Experience from India and Canada, Topic: Relationship between Good Governance and E-Governance Presented International 2014 (Himachal Pradesh University Centre Canadian Studies).
 • Rahbari, H. (2014) Foreign Direct Investment: Trends, Opportunities and Challenges the Effect of Corruption on Indian Foreign Direct Investment Presented National 2014 (Himachal Pradesh University Centre Canadian Studies)
 • Rahbari, H. (2014) Foreign Direct Investment: Trends, Opportunities and Challenges Indian Foreign Direct Investment, Regulation and Dispute Settlement Presented National 2014 (Himachal Pradesh University Centre Canadian Studies)
 • Rahbari, H. (2014) Public Policy, Governance and Democracy Experience from India and Canada Civil Society and Democracy in Iran: Mapping the Progress of CSOS Presented International 2014 (Himachal Pradesh University Centre Canadian Studies)
 • Rahbari, H. (2014) Mitigation of Climate Change: Law, Policy and Governance Mitigation of Climate Change: Law, Policy and Governance Topic: Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Versus of the International Kyoto Protocol in the Persian Gulf Region: Problems and Prospects Presented International Conference 2014 (Delhi University)
 • Rahbari, H. (2014) Corruption as a violation of Human right, (published in Sharma Law house Chandigarh 2014)
 • Rahbari, H. (2014) participated in the National Student Conference on Science and technology, Iran 20-years vision plan, National Interests”organised by: Iran Culture House, New Delhi, India
 • Rahbari, H. (2015) participated as a delegate and presented a paper entitled, Impact of political Risk in International Energy Investment Law, organized by The Indian Society of International Law on the occasion of the World Congress on International Law.
 • Rahbari, H. (2015) participated as a delegate and presented a paper entitled, Are WTO Regulations Sufficient for trance boundary transportation of dangerous goods, organized by The Indian Society of International Law on the occasion of the World Congress on International Law.
 • Rahbari, H (2015) participated as a delegate in the world congress on International law on contemporary issue of international law, organized by The Indian society of International Law.
 • Rahbari, H, (2016) International Arbitration in Oil and Gas Agreements Disputes (published in Sharma Law house Chandigarh)

:WORKSHOPS & SEMINARS

 • One day workshop in Indian Society of International law in annual conference of Asian Society of International law November 2013
 • One day workshop in Indian Society of International law Asian Society of International law November 2013
 • Participated in three days in International Conference regarding Asia &International law in The Twenty-First Century: New Horizons in The Indian Society of International law (2013)
 • Two Days workshop on Research Methodology, Statistical Analysis and Stress Management in (Panjab University 2014)
 • Participated two days seminar regarding Women and Violence: Lessons Learnt and Future Strategies in (Panjab University 2014)
 • Participated one day International Conference regarding Indian Nuclear Law 2014
 • Participated in Conexion, 11- SITM, s Management Conclave on 27 August, 2011 held at Symbiosis Institute of Telecom Management, Pune, India.
 • Participated in the Workshop on “VIRTUAL WORLD CRIMES, organized by Tech Legal Cell, Symbiosis Law School, Pune on 7 February 2012, India.
 • Participated in the “Good Governance in Sanskrit Literature-With Reference to Policies and Justice” one day Seminar held at Sanatan Dharma College (2013).
 • Participated in the Three days regional Seminar on “Women and Violence: Lessons Learnt and Future Strategies” held at Department Cum Centre for Women’s Studies & Development, Panjab University, Chandigarh (2014).
 • Participated on the Seminar (DR. B.R. AMBEDKAR & Social Justice” at the Panjab University, Chandigarh (2013).
 • Participated as a delegate in the fourth Biennial Conference of the Asian Society of International Law on “Asia & International Law in the Twenty First Century: New Horizons” organized by The Indian Society of International law (2013).

:TEXTBOOKS

 • Passing of Risk in International Commercial Law, Published by: Satyam Law International, NEW Delhi-ISBN: 978-93-82823-15-5 (2014)
 • CLIMATE CHANGE LAW, POLICY AND GOVERNANCE published by: Eastern book Company, India-ISBN: 9789351453376(2016)
 • Trends, Prospects, and Challenges in Asian E-Governance, chapter4: Impact of E-Government on Transparency and Corruption in Iran, published by: IGI GLOBAL ISBN: 1466695374, 9781466695375(2015