نمایش نوار ابزار

فرم های تحصیلات تکمیلی

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

راهنمای-تصویری ثبت پایان نامه   pdf

راهنمای تصویری درخواست گزارش پیشینه پژوهشی   pdf

راهنمای تصویری ثبت پروپوزالpdf

فرم طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد     ( نسخه word )( نسخه pdf )

کل فرم های مربوط به طرح تحقیق (پروپوزال) و پایان نامه (نهایی – Copy)

شامل فرم پیشنهاد استاد راهنما، تصویب پروپوزال، گواهی مجوز دفاع پایان نامه، اعلان زمان دفاع، مجوز چاپ، صورتجلسه دفاع، تایید استادراهنما، ارزیابی دفاع و …

  • در فرم ها به جای قسمت های توپر شده (Bold)  مشخصات خود را وارد کنید
  • فایل بصورت ورد می باشد (docx)    و با نسخه های ۲۰۰۷ به بعد قابل استفاده است.
  • تمامی اطلاعات بایستی تایپ شده باشد
  • تمامی فرم ها بایستی بصورت پشت و رو چاپ شود، صفحات خالی نباید حذف شود. فرم های تکراری نباید حذف شود.

فرم ارزشیابی استاد راهنما از پیشرفت کار پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی ( نسخه word)  ( نسخه pdf)