|

آئین بزرگ داشت فردوسی

آئین بزرگ داشت فردوسی

شاهنامه خوانی،موسیقی،سخنرانی و شعر خوانی شاعران

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان: تالار شقایق های موسسه آموزش عالی شمس

با همکاری انجمن ادبی حافظ گنبدکاووس

نوشته‌های مشابه