معرفی

کنعان یمرلی

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات موسسه آموزش عالی شمس در مهرماه سال ۱۳۸۶ و همزمان با تاسیس دانشگاه، به منظور حفظ، نگهداری، ارتقاء و توسعه فن آوری اطلاعات دانشگاه، بعنوان یکی از مدیریت های مستقل زیر نظر ریاست دانشگاه شروع به فعالیت نمود. همچنین در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این مرکز عهده دار سازمان دهی،هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد ISP

مسئول واحد ISP دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • نگهداری و پشتیبانی از سایت اینترنت و ISP دانشگاه شامل نگهداری از سرورهای RAS Cache , VPN , NAT DNS  mail , Accounting , SQL Server و سایر سرورهای موجود در سایت اینترنت دانشگاه
 • تنظیمات و Configuration دستگاههای Router و سوئیچ و تجهیزات وایرلس و مودمهای مخابراتی موجود در سایت اینترنت در مواقع لزوم.
 • تهیه پشتیبان از نرم افزارهای موجود در سایت اینترنت، تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه و سایر موارد، حداقل بصورت هفتگی
 • مقابله با دستبردهای احتمالی هکرهای رایانه ای، کنترل و مراقبت از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات دانشگاه که در سایت قرار دارد.
 • ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید، حذف یا اضافه کردن سرور های جدید یا تعویض نحوه ارتباط و اتصال به شبکه
 • مدیریت امنیت شبکه دانشگاه
 • ارایه خدمات تبادل داده‌ای به دانشجویان دانشگاه شمس
 • مدیریت سیستم اکانتینگ اینترنت شامل ایجاد، حذف و تغییر مشخصات اکانت های دانشگاه و مطالعه و بررسی قابلیت های سیستم موجود و پیاده سازی آنها
 • مدیریت سیستم ایمیل شامل ایجاد، حذف، تغییر اکانت های ایمیل، مطالعه و بررسی قابلیت های جدید سیستم ایمیل دانشگاه و بروزرسانی آن
 • مدیریت IP شامل تخصیص، تغییر و حذف IP های سیستم های دانشگاه
 • کارشناسی، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز شبکه دانشگاه
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده کارکنان دانشگاه به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها
 • کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی وب سایت دانشگاه
 • پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
 • طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
 • شرکت در سمینارها و همایش­های مرتبط با IT
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد شبکه

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد شبکه

مسئول واحد شبکه دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • عیب یابی شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب
 • عیب یابی سخت افزاری و رفع عیوب کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • نصب نرم افزارهای سیستم عامل و سایر سیستم های مورد نیاز
 • طراحی نقشه شبکه های کامپیوتری و نظارت بر اجرای آن
 • پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
 • ارزیابی و تأیید تجهیزات سخت افزاری خریداری شده برای واحدهای مختلف دانشگاه
 • تست و تأیید طرحهای شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه
 • پیگیری علل سخت افزاری اختلال یا قطع اینترنت کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • فعال سازی نودهای موجود در واحدهای مختلف و رفع عیوب احتمالی آن
 • نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال رایانه ها به شبکه
 • نصب رک، پچ پنل و سوئیچ در مکانهای مورد نیاز
 • بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مختلف و رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آنها
 • بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بی سیم واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب آن
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد نرم افزار

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نرم افزار

مسئول واحد نرم افزار دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانه ای
 • بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
 • تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
 • انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای(سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان
 • نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 • آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
 • تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
 • تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
 • تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
 • ü تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه ها
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • پیگیری وانجام سایر امور محوله

واحد سخت افزار

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد سخت افزار

مسئول واحد سخت افزار دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
 • مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
 • چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
 • انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
 • بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
 • مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
 • نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
 • تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
 • ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
 • سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مقام بالاتر در صورت نیاز
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد سخت افزار

مسئول واحد سخت افزار دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
 • مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
 • چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
 • انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
 • بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
 • مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
 • نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
 • تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
 • ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
 • سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مقام بالاتر در صورت نیاز
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد اتوماسیون اداری

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد اتوماسیون اداری

مسئول واحد اتوماسیون اداری دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • آموزش کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • نگهداری و مانیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
 • رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد پورتال

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد پورتال دانشگاه

مسئول واحد پورتال دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

شرح وظایف:

 • به روز رسانی صفحات وب سایت و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی سایت
 • طراحی، پیاده سازی و رفع اشکالات فنی وب سایت
 • بررسی و بهبود ناوبری سایت و افزایش سرعت Download شدن صفحات
 • بررسی صحیح بودن لینک های موجود در سایت و بررسی عناوین (Title ) صفحه ها
 • تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در وب سایت از سوی کاربران وب سایت در چارچوب وظایف محوله
 • تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه بمنظور حفاظت و نگهداری از اطلاعات در مقاطع زمانی مورد نیاز
 • هماهنگی، هدایت و راهبری وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
 • ثبت نام وب سایت در موتورهای جست و جو بمنظور بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جست و جو
 • درک نیاز مخاطبان سایت از طریق امکان دو یا چند زبانه کردن سایت
 • درخواست لینک (URL) به سایت از سایت های دیگر و بررسی سایت های پربیننده و مرتبط با سایت جهت درخواست لینک و یا تبلیغات در آن سایتها و همچنین افزایش تعداد لینک های موجود در سایت به سایت های دیگر (این عمل موجب ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجوگر نیز می شود).
 • ایجاد جذابیت و تنوع برای کاربران بمنظور افزایش استفاده کنندگان از سایت.
 • ارایه یادداشت ها، وقایع یا گزارش های روزانه یا هفتگی مربوط به وب سایت به مسئول مافوق
 • اطلاع رسانی به کاربران از طریق پست الکترونیکی و پاسخگویی و تشکر از email های کاربران و تهیه آرشیو از آن ها و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از کاربرانی که به سایت email می زنند.
 • شرکت در سمینارها و همایش های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات
 • ارائه پیشنهاد در خصوص ورودی ها و خروجی ها و استانداردهای وب سایت
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد آمار و اطلاعات

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد آمار و اطلاعات دانشگاه

مسئول واحد آمار و اطلاعات دانشگاه: مهندس کنعان یمرلی

آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واحد آمار

دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد. وظیفه اصلی این واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تمام مجموعه دانشگاه شمس است.

این واحد کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مراجع بالاتر و ریاست دانشگاه ارائه می نماید.

شرح وظایف:

 • ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات
 • استقرار و ساماندهی نظام آمار
 • تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 • ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار
 • بکارگیری و توسعه فنآوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری متمرکز
 • مشخص کردن رابطین آمار
 • مطالعه وضعیت موجود و نیازسنجی گردش آمار و اطلاعات
 • مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه
 • ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری متمرکز
 • شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 • توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 • ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
 • برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
 • تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آماری
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

واحد نقل و انتقالات دانشجویان