نمایش نوار ابزار

مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

اسحاق کر

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات موسسه آموزش عالی شمس در مهرماه سال ۱۳۸۶ و همزمان با تاسیس دانشگاه، به منظور حفظ، نگهداری، ارتقاء و توسعه فن آوری اطلاعات دانشگاه، بعنوان یکی از مدیریت های مستقل زیر نظر ریاست دانشگاه شروع به فعالیت نمود. همچنین در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این مرکز عهده دار سازمان دهی،هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد ISP

مسئول واحد ISP دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • نگهداری و پشتیبانی از سایت اینترنت و ISP دانشگاه شامل نگهداری از سرورهای RAS Cache , VPN , NAT DNS  mail , Accounting , SQL Server و سایر سرورهای موجود در سایت اینترنت دانشگاه
 • تنظیمات و Configuration دستگاههای Router و سوئیچ و تجهیزات وایرلس و مودمهای مخابراتی موجود در سایت اینترنت در مواقع لزوم.
 • تهیه پشتیبان از نرم افزارهای موجود در سایت اینترنت، تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه و سایر موارد، حداقل بصورت هفتگی
 • مقابله با دستبردهای احتمالی هکرهای رایانه ای، کنترل و مراقبت از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات دانشگاه که در سایت قرار دارد.
 • ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید، حذف یا اضافه کردن سرور های جدید یا تعویض نحوه ارتباط و اتصال به شبکه
 • مدیریت امنیت شبکه دانشگاه
 • ارایه خدمات تبادل داده‌ای به دانشجویان دانشگاه شمس
 • مدیریت سیستم اکانتینگ اینترنت شامل ایجاد، حذف و تغییر مشخصات اکانت های دانشگاه و مطالعه و بررسی قابلیت های سیستم موجود و پیاده سازی آنها
 • مدیریت سیستم ایمیل شامل ایجاد، حذف، تغییر اکانت های ایمیل، مطالعه و بررسی قابلیت های جدید سیستم ایمیل دانشگاه و بروزرسانی آن
 • مدیریت IP شامل تخصیص، تغییر و حذف IP های سیستم های دانشگاه
 • کارشناسی، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز شبکه دانشگاه
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده کارکنان دانشگاه به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها
 • کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی وب سایت دانشگاه
 • پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
 • طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
 • شرکت در سمینارها و همایش­های مرتبط با IT
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد شبکه

مسئول واحد شبکه دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • عیب یابی شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب
 • عیب یابی سخت افزاری و رفع عیوب کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • نصب نرم افزارهای سیستم عامل و سایر سیستم های مورد نیاز
 • طراحی نقشه شبکه های کامپیوتری و نظارت بر اجرای آن
 • پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
 • ارزیابی و تأیید تجهیزات سخت افزاری خریداری شده برای واحدهای مختلف دانشگاه
 • تست و تأیید طرحهای شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه
 • پیگیری علل سخت افزاری اختلال یا قطع اینترنت کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • فعال سازی نودهای موجود در واحدهای مختلف و رفع عیوب احتمالی آن
 • نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال رایانه ها به شبکه
 • نصب رک، پچ پنل و سوئیچ در مکانهای مورد نیاز
 • بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مختلف و رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آنها
 • بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بی سیم واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب آن
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نرم افزار

مسئول واحد نرم افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانه ای
 • بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
 • تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
 • انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای(سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان
 • نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 • آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
 • تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
 • تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
 • تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
 • ü تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه ها
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • پیگیری وانجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد سخت افزار

مسئول واحد سخت افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
 • مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
 • چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
 • انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
 • بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
 • مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
 • نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
 • تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
 • ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
 • سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مقام بالاتر در صورت نیاز
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد اتوماسیون اداری

مسئول واحد اتوماسیون اداری دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • آموزش کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • نگهداری و مانیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
 • رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد پورتال دانشگاه

مسئول واحد پورتال دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • به روز رسانی صفحات وب سایت و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی سایت
 • طراحی، پیاده سازی و رفع اشکالات فنی وب سایت
 • بررسی و بهبود ناوبری سایت و افزایش سرعت Download شدن صفحات
 • بررسی صحیح بودن لینک های موجود در سایت و بررسی عناوین (Title ) صفحه ها
 • تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در وب سایت از سوی کاربران وب سایت در چارچوب وظایف محوله
 • تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه بمنظور حفاظت و نگهداری از اطلاعات در مقاطع زمانی مورد نیاز
 • هماهنگی، هدایت و راهبری وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
 • ثبت نام وب سایت در موتورهای جست و جو بمنظور بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جست و جو
 • درک نیاز مخاطبان سایت از طریق امکان دو یا چند زبانه کردن سایت
 • درخواست لینک (URL) به سایت از سایت های دیگر و بررسی سایت های پربیننده و مرتبط با سایت جهت درخواست لینک و یا تبلیغات در آن سایتها و همچنین افزایش تعداد لینک های موجود در سایت به سایت های دیگر (این عمل موجب ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجوگر نیز می شود).
 • ایجاد جذابیت و تنوع برای کاربران بمنظور افزایش استفاده کنندگان از سایت.
 • ارایه یادداشت ها، وقایع یا گزارش های روزانه یا هفتگی مربوط به وب سایت به مسئول مافوق
 • اطلاع رسانی به کاربران از طریق پست الکترونیکی و پاسخگویی و تشکر از email های کاربران و تهیه آرشیو از آن ها و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از کاربرانی که به سایت email می زنند.
 • شرکت در سمینارها و همایش های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات
 • ارائه پیشنهاد در خصوص ورودی ها و خروجی ها و استانداردهای وب سایت
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد آمار و اطلاعات دانشگاه

مسئول واحد آمار و اطلاعات دانشگاه: مهندس اسحاق کر

آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واحد آمار

دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد. وظیفه اصلی این واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تمام مجموعه دانشگاه شمس است.

این واحد کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مراجع بالاتر و ریاست دانشگاه ارائه می نماید.

شرح وظایف:

 • ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات
 • استقرار و ساماندهی نظام آمار
 • تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 • ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار
 • بکارگیری و توسعه فنآوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری متمرکز
 • مشخص کردن رابطین آمار
 • مطالعه وضعیت موجود و نیازسنجی گردش آمار و اطلاعات
 • مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه
 • ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری متمرکز
 • شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 • توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 • ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
 • برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
 • تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آماری
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد کمیسیون موارد خاص دانشجویی دانشگاه

مسئول واحد کمیسیون موارد خاص دانشجویی دانشگاه: مهندس اسحاق کر

کمیسیون موارد خاص آموزشی موسسه، یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزشی، در موارد خاص و مواردی که قوانین تعریف شده ای برای اتخاذ تصمیم موجود نیست اقدام به تصمیم گیری می نماید.

حدود اختیارات این کمیسیون طبق ضوابط مشخص شده از طرف سازمان امور دانشجویان داخل وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده و مواردی که درحوزه اختیارات این کمیسیون نباشد پس از بررسی اولیه با تکمیل فرم سه برگی کمیسیون، بسته به مورد به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع می شود.

جلسات این کمیسیون بطور معمول دوبار در طول ترم طبق برنامه ای که از قبل برای نیمسال تحصیلی توسط مسئولین کمیسیون تعیین گردیده در روز و ساعت معین شده در حوزه معاونت آموزشی تشکیل می گردد. و دوبار نیز در طول هر ترم جهت موقع اضطرار در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه

مسئول واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه: مهندس اسحاق کر

زمان نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه

طبق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویی سازمان امور دانشجویان، روند ارائه و بررسی درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان متقاضی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ می باشد و سیستم برای ثبت درخواست تنها در اردیبهشت سال ۹۶ فعال می شود.

نحوه ثبت درخواست

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه (قابل دانلود از همین صفحه) در زمان مقرر در سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت علوم به آدرس اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام نماید تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.

دانلود فایل آئین نامه میهمانی و انتقال

نکات قابل توجه

کلیه دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبدا، مقصد نمی باشد.

ثبت درخواست میهمانی- انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد که تنها از طریق سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت علوم توسط دانشجوی متقاضی و به حساب وزارت علوم واریز می شود. پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست، هزینه بررسی مسترد نخواهد شد.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویان بدون آزمون ممنوع می باشد.

درخواست نقل و انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشت یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام در دانشگاه مبدا امکان پذیر است.

اخذ دروس پایان نامه، پروژه و کارآموزی به صورت میهمان در واحد مقصد ممنوع می باشد.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد جذب اعضای هیات علمی موسسه

دبیر واحد جذب هیات علمی موسسه: مهندس اسحاق کر

وظایف بخش اعضای هیأت علمی :

 • اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و موارد ارجاع شده از سوی دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معرفی و پیشنهاد اسامی متقاضیان هیأت علمی به هیات مرکزی جذب موسسه جهت انتخاب به عنوان اعضای هیأت علمی موسسه
 • استعلام از ادارات و مراکز تعریف شده در آئین نامه های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به منظور تأمین بخشی از نیازهای پرونده متقاضیان
 • گفتگوی حضوری با اعضای هیأت علمی  متقاصی بورسیه و جایابی، طرح سربازی و  استخدام پیمانی و نیز  اعضای هیأت علمی شاغل، قبل از طرح پرونده آنها در جلسات دوره ای کارگروه تعیین صلاحیت علمی و عمومی.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد گسترش رشته های موسسه

دبیر واحد گسترش رشته های موسسه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • تدوین طرح جامع آموزشی دانشگاه
 • انجام مکاتبات با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیگیری های مربوط به آن در رابطه با تصویب رشته
 • انجام امور مربوط به تصویب رشته ها و اخذ موافقت اصولی و قطعی از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تکمیل، بررسی و تایید پیش نویس دفترچه های آزمون در کلیه مقاطع تحصیلی با هماهنگی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور
 • گزارش مصوبات شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رشته ها، موافقت اصولی و قطعی و پیش نویس دفترچه ها به مقام بالاتر
 • پاسخگویی به مکاتبات مربوط به رشته ها و اعلام نتایج بررسی پرونده های درخواست تصویب رشته به مقام بالاتر
 • درخواست افزایش ظرفیت پذیرش برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی با توجه به امکانات موسسه از سازمان سنجش آموزش کشور
 • تدوین و اجرا و پیشنهاد شیوه نامه جامع مربوط به گسترش

 رزومه:

Cell: +981733389715  ▪   Email: isaac_kor@yahoo.com

 SUMMARY

Have several years of experience in development environment as programmer. Have expertise and experience in all phases of project life cycle namely analysis, design, and coding, testing and implementation phases. I have experience in working with different operating system and platforms namely Windows, Linux. Also have experience in teaching as a university master for more than 6 years. I teach various lessons such as Web designing, Computer Networks, Computer Graphics and etc

Experience

 • Full-Stack Developer

 ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

 • Program and Develop Dot Net Base Applications and Website
 • Provided senior technical support to both in-house staff and user departments for all network applications.
 • Work on Search Engine Optimization
 • System Administrator
 • IT manager
 • Front-End Developer ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

 • Design and develop with HTML, CSS, JavaScript
 • Work on Search Engine Optimization
 • Technical Support Specialist ▪ ۲۰۱۱ – Persent

Shams Institute of higher education ▪ Gonbad-e kavus, Iran

Tooran Institute of higher education ▪ Damghan, Iran

 • (Windows servers (Operation, Maintenance and support
 • Analysing user support statistics/data and recommending appropriate measures
 • Installation of special software releases in test and production environments
 • Perform routine backups & archival of files to assist with disaster recovery
 • Monitoring systems and environments
 • Revision of safety, daily backup and reporting of operational status
 • Making Analytical reports for using in organizations road map
 • Help Desk Technician ▪ ۲۰۰۵ – ۲۰۰۷

Fardis Computer Shopping Center ▪ Kalaleh, Iran

 • Sales Assistant
 • OS diagnostics
 • Assemble PC Hardware
 • Run Passive Network
 • Software testing and training
 • Help Desk Tasks
 • Help Desk Technician ▪ ۲۰۰۸ – ۲۰۱۱

Jacob Spare Parts Store ▪ Kalaleh, Iran

 • Run Passive Network
 • Software testing and training
 • Help Desk Tasks
 • Freelance Developer ▪ ۲۰۰۵ – Persent
  • WordPress CMS implementation for shamsgonbad.ac.ir
  • Joomla CMS implementation for shamsgonbad.ac.ir
  • Program software for Parmis Co
  • Front-End Development for Fardis Computer Shopping Center

Skills

 • (Microsoft SQL server Design and Administration (2005- 2008- 2012
 • C#.Net Programming
 • VISUAL BASIC Programming
 • ۸۰۸۶ Assembly Programming
 • (Net Programming (Basic Skills
 • (LUA Programming (Basic Skills
 • (Net (Web Pages, Web Forms
 • HTML, CSS, JavaScript
 • WYSIWYG Web Builder
 • Microsoft Office
 • (Network Design and administration (LAN
 • (…,Website Implementation with CMS (Joomla, WordPress
 • Adobe Photoshop, Adobe Captivate, Corel Draw, Autoplay Media Studio
 • (Rational Rose, Visual Paradigm (Basic Skills
 • (Windows OS (98/XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012
 • (Linux (Ubuntu) (Basic Skills

Education

 • A Mechatronics

(University: Azad University branch Ahar (Tabriz, Iran

Thesis: Designing a mechatronic system to control pharmaceutical blisters using image processing by C#

 • S Software Engineering

(University: University of Applied Science and Technology, Semnan (Iran

Thesis: Desing, develop, and implementation of a program for spare parts store by C#

 • D Software Engineering

(University: Azad University branch Amol (iran

Final Project: Desing, develop, and implementation of a program for University by Delphi 7

Trainings

 • (SQL Server 2012 Design and Implementation (2013
 • (Basic Accounting Licence (130-hour training) (2001
 • (Graphics in Autocad Licence (60-hour training) (2001
 • (Autocad Licence (130-hour training) (2001-2002
 • (Operator Licence (450-hour training) (2007-2008
 • (ICDL Licence (32-hour training) (2008
 • (VISUAL BASIC Programmer Licence (165-hour) (2007-2008

Personal Skills

 • English: Moderate level
 • German: Basic level
 • Persian: Native Speaker
 • Turkish: Basic level