نمایش نوار ابزار

مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

سید یاسر حسینی

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات

معرفی مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات موسسه آموزش عالی شمس در مهرماه سال ۱۳۸۶ و همزمان با تاسیس دانشگاه، به منظور حفظ، نگهداری، ارتقاء و توسعه فن آوری اطلاعات دانشگاه، بعنوان یکی از مدیریت های مستقل زیر نظر ریاست دانشگاه شروع به فعالیت نمود. همچنین در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این مرکز عهده دار سازمان دهی،هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید.

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد ISP

مسئول واحد ISP دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • نگهداری و پشتیبانی از سایت اینترنت و ISP دانشگاه شامل نگهداری از سرورهای RAS Cache , VPN , NAT DNS  mail , Accounting , SQL Server و سایر سرورهای موجود در سایت اینترنت دانشگاه
 • تنظیمات و Configuration دستگاههای Router و سوئیچ و تجهیزات وایرلس و مودمهای مخابراتی موجود در سایت اینترنت در مواقع لزوم.
 • تهیه پشتیبان از نرم افزارهای موجود در سایت اینترنت، تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه و سایر موارد، حداقل بصورت هفتگی
 • مقابله با دستبردهای احتمالی هکرهای رایانه ای، کنترل و مراقبت از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات دانشگاه که در سایت قرار دارد.
 • ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید، حذف یا اضافه کردن سرور های جدید یا تعویض نحوه ارتباط و اتصال به شبکه
 • مدیریت امنیت شبکه دانشگاه
 • ارایه خدمات تبادل داده‌ای به دانشجویان دانشگاه شمس
 • مدیریت سیستم اکانتینگ اینترنت شامل ایجاد، حذف و تغییر مشخصات اکانت های دانشگاه و مطالعه و بررسی قابلیت های سیستم موجود و پیاده سازی آنها
 • مدیریت سیستم ایمیل شامل ایجاد، حذف، تغییر اکانت های ایمیل، مطالعه و بررسی قابلیت های جدید سیستم ایمیل دانشگاه و بروزرسانی آن
 • مدیریت IP شامل تخصیص، تغییر و حذف IP های سیستم های دانشگاه
 • کارشناسی، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز شبکه دانشگاه
 • مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده کارکنان دانشگاه به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها
 • کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی وب سایت دانشگاه
 • پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
 • طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
 • شرکت در سمینارها و همایش­های مرتبط با IT
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد شبکه

مسئول واحد شبکه دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • عیب یابی شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب
 • عیب یابی سخت افزاری و رفع عیوب کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • نصب نرم افزارهای سیستم عامل و سایر سیستم های مورد نیاز
 • طراحی نقشه شبکه های کامپیوتری و نظارت بر اجرای آن
 • پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
 • ارزیابی و تأیید تجهیزات سخت افزاری خریداری شده برای واحدهای مختلف دانشگاه
 • تست و تأیید طرحهای شبکه LAN واحدهای مختلف دانشگاه
 • پیگیری علل سخت افزاری اختلال یا قطع اینترنت کامپیوترهای واحدهای مختلف دانشگاه
 • فعال سازی نودهای موجود در واحدهای مختلف و رفع عیوب احتمالی آن
 • نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال رایانه ها به شبکه
 • نصب رک، پچ پنل و سوئیچ در مکانهای مورد نیاز
 • بازدید دوره ای از رایانه های واحدهای مختلف و رفع نواقص نرم افزاری و سخت افزاری آنها
 • بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بی سیم واحدهای مختلف دانشگاه و رفع عیوب آن
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نرم افزار

مسئول واحد نرم افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانه ای
 • بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
 • تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
 • انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای(سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان
 • نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 • آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
 • تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
 • تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
 • تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
 • ü تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه ها
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • پیگیری وانجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد سخت افزار

مسئول واحد سخت افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
 • مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
 • چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
 • انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
 • بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
 • همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
 • مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
 • نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
 • تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
 • آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
 • شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
 • ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
 • سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مقام بالاتر در صورت نیاز
 •  پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد اتوماسیون اداری

مسئول واحد اتوماسیون اداری دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • آموزش کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • نگهداری و مانیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
 • رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
 • مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
 • همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد پورتال دانشگاه

مسئول واحد پورتال دانشگاه: مهندس اسحاق کر

شرح وظایف:

 • به روز رسانی صفحات وب سایت و ارسال به موقع اطلاعات جدید بر روی سایت
 • طراحی، پیاده سازی و رفع اشکالات فنی وب سایت
 • بررسی و بهبود ناوبری سایت و افزایش سرعت Download شدن صفحات
 • بررسی صحیح بودن لینک های موجود در سایت و بررسی عناوین (Title ) صفحه ها
 • تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده در وب سایت از سوی کاربران وب سایت در چارچوب وظایف محوله
 • تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه بمنظور حفاظت و نگهداری از اطلاعات در مقاطع زمانی مورد نیاز
 • هماهنگی، هدایت و راهبری وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
 • ثبت نام وب سایت در موتورهای جست و جو بمنظور بالا بردن رتبه سایت در موتورهای جست و جو
 • درک نیاز مخاطبان سایت از طریق امکان دو یا چند زبانه کردن سایت
 • درخواست لینک (URL) به سایت از سایت های دیگر و بررسی سایت های پربیننده و مرتبط با سایت جهت درخواست لینک و یا تبلیغات در آن سایتها و همچنین افزایش تعداد لینک های موجود در سایت به سایت های دیگر (این عمل موجب ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجوگر نیز می شود).
 • ایجاد جذابیت و تنوع برای کاربران بمنظور افزایش استفاده کنندگان از سایت.
 • ارایه یادداشت ها، وقایع یا گزارش های روزانه یا هفتگی مربوط به وب سایت به مسئول مافوق
 • اطلاع رسانی به کاربران از طریق پست الکترونیکی و پاسخگویی و تشکر از email های کاربران و تهیه آرشیو از آن ها و همچنین تهیه بانک اطلاعاتی از کاربرانی که به سایت email می زنند.
 • شرکت در سمینارها و همایش های مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات
 • ارائه پیشنهاد در خصوص ورودی ها و خروجی ها و استانداردهای وب سایت
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد آمار و اطلاعات دانشگاه

مسئول واحد آمار و اطلاعات دانشگاه: مهندس اسحاق کر

آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واحد آمار

دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد. وظیفه اصلی این واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تمام مجموعه دانشگاه شمس است.

این واحد کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مراجع بالاتر و ریاست دانشگاه ارائه می نماید.

شرح وظایف:

 • ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات
 • استقرار و ساماندهی نظام آمار
 • تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 • ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار
 • بکارگیری و توسعه فنآوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری متمرکز
 • مشخص کردن رابطین آمار
 • مطالعه وضعیت موجود و نیازسنجی گردش آمار و اطلاعات
 • مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه
 • ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری متمرکز
 • شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 • توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 • ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
 • برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
 • تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آماری
 • پیگیری و انجام سایر امور محوله

مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه

مسئول واحد نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان دانشگاه: مهندس اسحاق کر

زمان نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه

طبق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویی سازمان امور دانشجویان، روند ارائه و بررسی درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان متقاضی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ می باشد و سیستم برای ثبت درخواست تنها در اردیبهشت سال ۹۶ فعال می شود.

نحوه ثبت درخواست

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه (قابل دانلود از همین صفحه) در زمان مقرر در سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت علوم به آدرس اینترنتی http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام نماید تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.

دانلود فایل آئین نامه میهمانی و انتقال

نکات قابل توجه

کلیه دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبدا، مقصد نمی باشد.

ثبت درخواست میهمانی- انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد که تنها از طریق سامانه میهمانی و انتقال دانشجویان وزارت علوم توسط دانشجوی متقاضی و به حساب وزارت علوم واریز می شود. پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست، هزینه بررسی مسترد نخواهد شد.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویان بدون آزمون ممنوع می باشد.

درخواست نقل و انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشت یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام در دانشگاه مبدا امکان پذیر است.

اخذ دروس پایان نامه، پروژه و کارآموزی به صورت میهمان در واحد مقصد ممنوع می باشد.