رشته‌های تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
 • مهندسی برق – سیستم‌های قدرت
 • مهندسی عمران – سازه
 • مهندسی عمران – زلزله
 • مهندسی عمران – ژئوتکنیک
 • مهندسی عمران – راه و ترابری
 • مهندسی معماری
 • مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار
 • حسابداری
 • حقوق خصوصی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی
 • فیزیولوژی ورزشی – تغذیه
 • آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • روانشناسی ورزشی
 • مدیریت بازرگانی – بازاریابی
 • مدیریت دولتی – مدیریت تحول
 • مدیریت کسب و کار (MBA) – مالی

مقطع کارشناسی پیوسته

 • میکروبیولوژی
 • مهندسی برق
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی معماری
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی نقشه‌برداری
 • حسابداری
 • حقوق
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • علوم ورزشی
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت مالی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

 • مدیریت بازرگانی
 • علمی-کاربردی حسابداری
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری
 • علمی-کاربردی معماری
 • مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت
 • مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی
 • مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)

مقطع کاردانی

 • حسابداری
 • عمران
 • معماری
 • کامپیوتر – نرم‌افزار
 • الکترونیک
 • الکترونیک عمومی
 • ساخت و تولید
 • نقشه‌کشی و طراحی صنعتی
 • حرارت مرکزی و تهویه مطبوع