نمایش نوار ابزار

رشته های دانشگاه

یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشد
حسابداری بازرگانیعلمی کاربردی حسابداریحقوق(رشته جدید)مدیریت بازرگانی-بازاریابی(رشته جدید)
نقشه کشی معماریعلمی کاربردی معماریمدیریت اموربانکی(جدید)مدیریت کسب و کارMBA(رشته جدید)
نرم افزار کامپیوترعلمی کاربری نرم افزار کامپیوترحسابداریآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(رشته جدید)
الکتروتکنیک(برق صنعتی)مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانیحسابداری
الکترونیک-الکترونیک عمومیمهندسی اجرایی عمرانروانشناسیروانشناسی عمومی
ساختمان-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی عمران-عمرانمربیگری ورزشیمهندسی نرم افزار کامپیوتر
تاسیسات-حرارت مرکزی و تهیه مطبوعمهندسی تکنولوژی نقشه برداریعلوم ورزشی-علوم زیستی ورزشمهندسی معماری
ساخت و تولید-ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساختمانمهندسی نرم افزار کامپیوترمهندسی عمران-زلزله
نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیمهندسی تکنولوژی برق-قدرتمهندسی عمرانمهندسی عمران-سازه
ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیقمهندسی معماریمهندسی عمران-راه و ترابری
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی شهرسازیمهندسی عمران-ژئوتکنیک
ناپیوسته مخابرات-ارتباط دادهتاسیسات-حرارتی و برودتیمهندسی برقمهندسی برق-الکتروتکنیک قدرت و ماشین های الکتریکی
-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی مکانیکمهندسی برق-سیستم های قدرت
--مهندسی برق-قدرت-
--مهندسی برق-الکترونیک-
----