معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر محسن خسروی

معاون آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱ داخلی ۱۰۹
شماره تماس مستقیم: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۰۵

پست الکترونیک:

شرح وظایف:

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی
برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر گروه آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رییسه.
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه.
اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
برنامه‌ریزی آموزشی موسسه در راستای چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمینی.
اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی.
ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به‌روزرسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش‌مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد.
برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی ـ تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع.

شرح وظایف مدیر آموزش:

ارائه خدمات آموزشی امور مربوط به تعهدات از قبیل: مرخصی تحصیلی، تائید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، بررسی و نظارت بر گزارش‌های فراغت از تحصیل و اعلام آن به امور دانش‌آموختگان، اعطای فرصت ارفاقی، انصراف از تحصیل دانشجویان، پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری.

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و گسترش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از طریق برآورد ظرفیت گروه‌ها، پیشنهاد و پیگیری تدوین و تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی جدید، پیگیری اخذ مجوز راه‌اندازی گروه و رشته‌های جدید پیشنهاد بخش‌نامه‌های لازم.

پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده‌های تابعه.

اطلاع‌رسانی به کلیه دانشجویان از طریق به‌روزرسانی سامانه آموزش، تلفن گویا و تکمیل جداول آماری در سامانه آماری حوزه معاونت.

تنظیم دستور جلسه و صورت‌جلسه شورای آموزش.

پیگیری دستور جلسات گروه‌های مختلف آموزشی.

معرفی همکاران

برنامه‌های درسی و سرفصل دروس

مقررات و آئین‌های آموزشی

آئین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – مصوب اسفند ۹۳ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۳ و بعد از آن

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۰ تا سال ۹۲

آئین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی قبل از سال ۹۰

آئین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته

آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

امور کلاس‌ها