نمایش نوار ابزار

معاونت آموزشی و پژوهشی

یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

محمدرضا سمیعی پاقلعه

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱ داخلی ۱۰۹
شماره تماس مستقیم: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۰۵

پست الکترونیک:

 

شرح وظایف:

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی
برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر گروه آموزشی و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رییسه.
پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه.
اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت
برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمینی.
اهتمام به برگزاری دوره های توانمندی سازی و دانش افزایی.
ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد.
برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی ـ تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع.

محمدعلی قزل سفلو

شرح وظایف اداره آموزش

 • ارائه خدمات آموزشی امور مربوط به تعهدات از قبیل: مرخصی تحصیلی، تائید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، بررسی و نظارت بر گزارش های فراغت از تحصیل و اعلام آن به امور دانش آموختگان، اعطای فرصت ارفاقی، انصراف از تحصیل دانشجویان
 • پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری .
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه و گسترش دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از طریق برآورد ظرفیت گروهها، پیشنهاد و پیگیری تدوین و تصویب آئین نامه ها و برنامه های آموزشی جدید، پیگیری اخذ مجوز راه اندازی گروه و رشته های جدید پیشنهاد بخش نامه های لازم .
 • پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده های تابعه .
 • اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان از طریق به روزرسانـی سامانه آموزش، تلفن گویا و تکمیل جداول آماری در سامانه آماری حوزه معاونت.
 • تنظیم دستور جلسه و صورتجلسه شورای آموزش.
 • پیگیری دستور جلسات گروه های مختلف آموزشی.
نام و نام خانوادگیسمتشماره تماس : ۱۶-۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱عکس پرسنلی
سیدپیمان موسویکارشناس آموزشداخلی ۱۲۰
بشیر صفریکارشناس آموزشداخلی ۱۱۹
مرتضی ناصریامور کلاس ها۱۲۵
کاردانیکارشناسی ناپیوستهکارشناسیکارشناسی ارشد
حسابداری بازرگانیعلمی کاربردی حسابداریعلوم تربیتیعلوم تربیتی- برنامه ریزی درسی
نقشه کشی معماریعلمی کاربردی معماریروانشناسیحقوق خصوصی
نرم افزار کامپیوترعلمی کاربری نرم افزار کامپیوترحقوقروانشناسی ورزشی
الکتروتکنیک(برق صنعتی)مدیریت بازرگانیمدیریت مالی فیزیولوژی ورزشی - تغذیه
الکترونیک-الکترونیک عمومیمهندسی اجرایی عمرانمدیریت دولتی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
ساختمان-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی عمران-عمرانمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی-بازاریابی
تاسیسات-حرارت مرکزی و تهیه مطبوعمهندسی تکنولوژی نقشه برداریمدیریت اموربانکیمدیریت دولتی- مدیریت تحول
ساخت و تولید-ماشین ابزارمهندسی تکنولوژی ساختمانعلوم ورزشیمدیریت کسب و کارMBA
نقشه کشی عمومی-طراحی صنعتیمهندسی تکنولوژی برق-قدرتحسابداریحسابداری
ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمانمهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیقمهندسی نرم افزار کامپیوترروانشناسی عمومی
ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزارمهندسی تکنولوژی الکترونیکمهندسی شهرسازیمهندسی نرم افزار کامپیوتر
ناپیوسته مخابرات-ارتباط دادهتاسیسات-حرارتی و برودتیمهندسی برقمهندسی عمران-زلزله
-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی مکانیکمهندسی عمران-سازه
--مهندسی معماریمهندسی عمران-راه و ترابری
-مهندسی عمرانمهندسی عمران-ژئوتکنیک
--مهندسی نقشه برداریمهندسی معماری
-مهندسی برق-الکتروتکنیک قدرت و ماشین های الکتریکی
مهندسی برق-سیستم های قدرت
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – مصوب اسفند ۹۳ ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۳ و بعد از آن
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی سال ۹۰ تا سال ۹۲
 • آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – ویژه دانشجویان ورودی قبل از سال ۹۰
 • آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی