درباره ما

عصر حاضر دوران دگرگونی و تغییر پرشتاب دانش است و در زمانی که سرمایه گذاری های عظیم برای آینده بر پایه و زیر بنای فن آوری های جدید استوار شده است، موفقیت و پایداری از آن ملتهایی است که رویکردشان را بر مبنای این تغییر فراگیر قرار دهند.

تاسیس موسسه آموزش عالی شمس بر محور کلان رویکرد به توسعه منطقه و کشور از طریق تربیت متخصصان فرهیخته و تولید دانش، از ابتدا با چشم انداز تبدیل شدن به دانشگاهی برتر بوده است. در طی این چند سال، فرآیند رشد و توسعه موسسه مسیری پیوسته را طی کرده و این مرکز علمی را به جایگاهی برای تولید دانش و تربیت نخبه گان تغییر داده ، چرا که افق دید مدیران موسسه، تربیت نسل جدیدی از متخصصان، کارآفرینان و مدیران متدین تاثیر گذار بر جامعه است.

موسسه آموزش عالی شمس در شمال شرق کشور، از موقعیت جغرافیایی ویژه ای نیز تاثیر گرفته است. چراکه این منطقه محروم از نظر آموزشی از مناطق کمتر  توسعه  یافته کشور محسوب می شود.

موسسه از منظر فضاهای فیزیکی نیز در جایگاه خاصی قرار دارد، به طوری که بناهای آن از شاخصه های معماری زیبا و چشم اندازی در کنار دریاچه مصنوعی شهرستان  گنبدکاووس برخوردار بوده و از جاذبه های گردشگری منطقه به شمار می رود.

قرار گرفتن بر مسیر توسعه با انتخاب های هوشمندانه رشته های تحصیلی که دورنمای آن توجه به تغییرات شتابان دنیای فن آوری است، دانشجویان این مرکز علمی را در فضای پر تکاپویی قرار داده تا اهداف آتی خود را بر بنای جامعه ای پیشرفته، انسانی تر و اخلاقی تر متمرکز کنند.