حسن زارعی

مدیر حراست موسسه آموزش عالی شمس

تماس: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱  داخلی ۱۳۲

شماره مستقیم: ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۰۶

معرفی مدیریت حراست 

حراست بعنوان مشاوری امین و چشم بینا و مورد اعتماد مدیر دستگاه می تواند با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثر در کاهش آسیب پذیری داشته باشد.

پیشگیری از وقوع تخلف یا بی نظمی، اطلاع رسانی از وقایع و ارائه تحلیلهای صحیح اطلاعاتی، همکار و کمک به مدیران در مواقع بحرانی، نظارت و بازرسی خاص با نظر رئیس و آگاهی سازی حراستی کارکنان و تهیه طرحها، دستور العملها و آئین نامه های حراستی در زمینه حفاظت از اماکن و تاسیسات، اسناد و اطلاعات و حفاظت IT و نامحسوس نیز از جمله اقداماتی است که می بایست در اولویت کاری حراست قرار گیرد.

بدیهی است حضور حراست در عرصه فرآیندی سازمانی همواره جهت دستیابی به دو هدف عمده است:

  • برنامه ریزی سازماندهی و تدوین برنامه های کلان و راهبردی در جهت حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه با توجه به چشم انداز ترسیمی از سوی ریاست دانشگاه.
  • همراهی، مساعدت و ارائه مشورتهای موثر و اطلاع رسانی بموقع به رئیس، مدیران و اعمال نظارتهای امنیتی و حفاظتی و انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع انسانی.

حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می کند چرا که می بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد.

لذا باعمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تکریم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.