نمایش نوار ابزار

تماس با ما

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات تماس
—————————–

 نشانی : استان گلستان، شهرستان گنبدکاوس،بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس
پست الکترونیک : info@shamsgonbad.ac.ir
تلفن : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۱۱-۱۴
نمابر : ۰۱۷۳۳۳۸۹۷۳۰
کدپستی : ۴۹۷۱۸۱۷۶۱۵
صندوق پستی : ۴۹۷۱۵-۱۸۵

 

واحد ادارینام و نام خانوادگیشماره ثابتشماره داخلیشماره همراه
معاونت اداری و مالییاسر ممشلی۳۳۳۸۹۷۰۳۱۰۸
معاونت آموزشی و پژوهشیمحمدرضا سمیعی پاقلعه۳۳۳۸۹۷۰۵۱۰۹
مدیر آموزشمعصومه قاسمیان
۱۱۸۰۹۱۱۳۷۲۴۰۸۲
حراستحسن زارعی۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
دانش آموختگانجعفر بهرام زاده۱۱۳۰۹۱۱۹۶۵۷۵۴۶
امور اداری۳۳۳۸۹۷۱۹
۱۰۱
۰۹۱۱۴۰۶۰۵۳۶
کارشناس آموزش
محمد علی قزل سوفلو
۱۱۹۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
کارشناس آموزش
سید جلال موسوی
۱۲۰۰۹۱۱۵۳۶۱۳۸۵
گروه مهندسی برق و مکانیک
معصومه قاسمیان
۱۱۲۰۹۳۵۹۴۰۲۳۳۳
گروه مهندسی کامپیوتر
حسن زارعی
۱۳۲۰۹۱۱۸۷۴۶۹۵۵
گروه مهندسی عمران
دکتر سید رحیم بهارآور
۳۲۱
۰۹۱۴۳۰۸۰۶۳۷
گروه مهندسی معماری
الناز ناصری
۲۱۰
۰۹۳۵۲۵۸۰۶۲۹
گروه روانشناسی
گروع علوم تربیتی
ملیحه خسروی
۱۱۰۰۹۱۱۳۷۶۰۸۵۰
گروه حسابداری
محمد علی قزل سوفلو
۱۱۹۰۹۳۹۰۴۲۳۵۰۰
گروه علوم ورزشی
دکتر بهروز اسفندیاری
۲۱۲۰۹۱۱۲۴۹۱۴۰۶
گروه مدیریت
دکتر جواد مهاجروطن
۱۳۰۰۹۳۹۱۵۶۷۳۳۶
گروه حقوق
محمد منقوش
۲۱۲۰۹۳۶۵۸۸۰۵۷۵
مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر سید رحیم بهارآور
۳۲۱۰۹۱۴۳۰۸۰۶۳۷
مدیر انفورماتیک و سایت
سید یاسر حسینی
۳۳۳۸۹۷۱۵
۱۱۵۰۹۱۱۶۳۶۴۹۰۹
مدیر امور مالی
محمدرضا طاهری زاده
۳۳۳۸۹۷۱۷
۱۱۷
دبیرخانه و بایگانی
مصطفی سنچولی
۳۳۳۸۹۷۳۰
۱۱۶۰۹۱۱۷۰۳۱۷۱۰
نگهبانی
نگهبانی
۱۲۶
امور کلاس ها
مرتضی ناصری
۱۲۵۰۹۳۷۷۶۱۴۰۳۷
انتشارات
هادی آرزومند
۳۳۳۸۹۷۰۷
۰۹۳۸۰۳۲۸۴۱۲
امور عمومی
۹۱۱۲۷۴۵۴۹۷
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۴
۹۱۱۴۱۷۲۰۰۵
۹۳۶۸۹۵۲۰۰۵

فرم ارسال پیام
—————————–

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .