|

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در مورخه ۲۳/۳/۹۸ امتحان پایان ترم دارند می رساند زمان برگزاری آزمون در روز ذکر شده به تاریخ ۰۴/۰۴/۹۸ تغییر یافت .

نوشته‌های مشابه