اطلاعیه آموزشی

? دانشجویان گرامی و علاقمندان به زبان و ادبیات ترکمن، جهت اخذ درس اختیاری “آشنایی با زبان و ادبیات ترکمن” به ارزش ۲ واحد، می توانند به اداره آموزش مراجعه نمایند.

? اخذ این درس بدون پرداخت شهریه می باشد.

? زمان تشکیل کلاس:
سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

نوشته‌های مشابه