اطلاعیه اداره آموزش

? اطلاعیه اداره آموزش:

? به اطلاع تمامی دانشجویان عزیز می‌رساند، پس از پرداخت مبالغ شهریه ترم، جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم، از روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۱ اقدام گردد.
? لازم به ذکر است، کارت ورودی جلسه آزمون باید ممهور به مهر امور مالی باشد.