|

اطلاعیه مرکز مشاوره دانشجویی:

?برنامه فعالیت اتاق مشاوره دانشجویی
(نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷)

?مشاوره تحصیلی:
شنبه ها؛ ساعت ۱۳ تا ۱۵
(آقای حسینی غفاری)

?مشاوره روانشناسی:
دوشنبه ها؛ ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱
(خانم ابراهیم پور)

?مشاوره دینی و مذهبی:
همه روزه پس از اقامه نماز ظهر و عصر
(آقای کوهساریان)

?ساختمان آموزشی، طبقه دوم، مرکز مشاوره دانشجویی

 

نوشته‌های مشابه