|

برگزاری دوره آموزشی کاربردی سیستم های برق خورشیدی

☑️برگزاری دوره آموزشی کاربردی سیستم های برق خورشیدی
?به کوشش انجمن علمی برق
?مدرس: مهندس رجبی(مشاور، طراح و مجری سیستم های خورشیدی)

نوشته‌های مشابه