|

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی
نرم افزار Matlab
?مدرس: دکتر امین محمودی مقدم
?زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
?ظرفیت محدود است.

نوشته‌های مشابه