بوسه بر دستان مادر

بوسه بر دستان مادر

چه خوب بیاموزیم ادب را

اگه هستم بودنم رو به تو مدیونم همیشه
مهربونی تو چشای ناز تو خلاصه میشه
از تو سرچشمه می گیره، حس ایمان، حس باور
اولین تجسم من از خدا تو بودی مادر
تو که آرامشو وقتِ اضطرابم هدیه دادی
سر تا پات دعای خیره، پـُر ِ عطر وَن یکادی
بهترین مقصد بوسه ست، دستای همیشه خسته ت
بوسه هام خرج یه لحظه شادی دل شکسته ت
هنوز آغوش تو گرمه، توی این زمونه ی سرد
مث نعمت یه چتری توی بارون غم و درد
تو یادم دادی همیشه یه نفر مراقبم هست
جلو باورت شکسته سدّ کوچه های بن بست
به تو مدیونم همین کم یا زیادی که شدم رو
اولین واژه ی لبهام ! به تو مدیونم خودم رو