تودیع و معارفه مدیر گروه حسابداری

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ خانم زهرا محمدزاده، معارفه ی دکتر محمد نوروزی به عنوان مدیر گروه حسابداری با حضور هیئات رئیسه محترم موسسه صورت پذیرفت . 

نوشته‌های مشابه