|

جلسه هم اندیشی با دانشجویان گروه های روانشناسی و علوم تربیتی

جلسه هم اندیشی و نشست صمیمانه مدیر گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شمس با دانشجویان این رشته جهت بررسی مشکلات و مسائل دانشجویان و گزارش عملکرد گروه در خصوص مسائل دانشجویان که با استقبال بی نظیر دانشجویان برگزار شد و امروز بار دیگر علوم تربیتی و دانشگاه شمس درخشید

نوشته‌های مشابه