سانحه دلخراش سقوط هواپیما مسافربری اکراینی و جانباختن هموطنان عزیزمان را به خانواده های داغدار و مردم ایران تسلیت عرض می نماییم روابط عمومی پردیس دانشگاهی شمس گنبد