حمایت مقام عالی وزارت در خصوص دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری

بسمه تعالی
با توجه به تاکید مقام عالی وزارت در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد نسبت به طراحی سازه و کار کمک و حمایت مالی از دانشجویان مذکور اقدام نماید. لذا خواهشمند است دانشجویان مشمول مستندات خود را تا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ به جناب آقای دکتر محمودی مقدم معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحویل نمایند.
مستندات لازم:
گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل
گواهی فوت اقوام درجه یک بر اثر سیل اخیر
گواهی پزشکی اقوام درجه یک مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل اخیر