|

کسب مقام دومی محمد زارعی در مسابقات تیم ملی ارتش های جهان در رشته سه گانه

کسب مقام دومی محمد زارعی در مسابقات تیم ملی ارتش های جهان در رشته سه گانه (دو و میدانی،شنا،جهت یابی) که در کشور روسیه برگزار گردید.

نوشته‌های مشابه