|

اطلاعیه تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

?مهلت اولیه ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه: تا ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

اطلاعیه تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی

سند تعهدنامه دانشجویی

نحوه ثبت نام در پورتال

 

?آیین‌نامه پرداخت و بازپرداخت وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (نمونه سند تعهدنامه دانشجویی در سه صفحه آخر این فایل موجود است.)
???

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

نوشته‌های مشابه