|

سومین جلسه کارگاه آموزشی نرم افزار Matlab

☑️سومین جلسه کارگاه آموزشی
نرم افزار Matlab
?مدرس: دکتر امین محمودی مقدم
?یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ تا ۱۸
?کارگاه کامپیوتر

 

نوشته‌های مشابه