شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) بر رهروان آن حضرت تسلیت باد، روابط عمومی موسسه آموزش عالی شمس کنبد

شهادت مولای متقیان، حضرت علی (ع) بر رهروان آن حضرت تسلیت باد