|

صعود دانشجوی دانشگاه شمس به قله سنبران

گزارش صعود به قله سنبران(senboran):
چهارشنبه شب ۱۳ خرداد ماه به اتفاق دو همنورد آقایان مومنی و ازبک از گرگان به مقصد لرستان حرکت کردیم. بعد از تعویض اتوبوس در تهران, ساعت ۱۴ روز پنج شنبه به شهر ازنا رسیدیم. بلافاصله پس از خرید مواد غذایی لازم بسمت روستای بیدستان در ۳۵ کیلومتری غربی ازنا رفتیم. ساعت ۱۵/۳۰ استارت کار زده شد. با یک کوله کشی سنگین ساعت ۱۸/۳۰ به پناهگاه گل گل در ارتفاع ۲۷۰۰ متری رسیدیم.آب مورد نیاز کمپ را ذخیره کردیم و بسمت پناه گاه دوم حرکت کردیم. شیب در مسیر یال معروف به یال ماهی سنگین و طولانی بود. نهایتا در ساعت ۲۱/۳۰ به کمپ کبودچال رسیدیم.داخل پناه گاه و اطراف چندین چادر از شهرهای مختلف حضور داشتن که غریب به اتفاق خواب بودن.
بلافاصله چادر را بپا کردیم و بعد از صرف شام خوابیدیم. صبح جمعه پس از بیدار شدن از منظره زیبای خط الراس قله گل گل به سنبران لذت بردیم. شرایط هوا بسیار مطلوب و جذاب بود و تابش نور خورشید به دیوارهای قله های روبرو مارا تحت تاثیر زیبایی خودش قرار داده بود. قله های گل گل , گلریز, گلگهر و سنبران همه بالای چهار هزار متر ارتفاع دارند و با یک خط الراس خشن و صعب العبور بهم متصل هستند که بلندترین آنها قله سنبران با ارتفاع ۴۱۵۰ متر بلند ترین قله استان لرستان است. بعد از استراحت کامل و صرف صبحانه در ساعت ۷/۳۰. از یال شمال شرقی بسمت قله حرکت کردیم و با یک ریتم نسبتا تند در ساعت ۸/۴۵ دقیقه به قله رسیدیم. کوهنوردانی از همدان ,قزوین ,تهران , تبریز در قله حضور داشتند.مناظر اطراف قله بسیار زیبا و خطالراس اشترانکوه ما را به وجد آورده بود.
چند عکس یادگاری گرفتیم و بسمت کمپ کبودچال برگشتیم. حدود ساعت ۱۰ به کمپ رسیدیم.چادرها را جمع کرده و غذای مختصری خوردیم و ساعت ۱۲ بسمت روستای بیدستان راهی شدیم. در برگشت بجای مسیر کمپ گل گل که کمی طولانی تر بود , دره غربی را انتخاب کردیم. روستا و ساعت ۱۵ به روستای بیدستان رسیدیم. قابل توجه است که مردمان این روستا بسیار مهمان نواز و خوش رو با کمال احترام با کوهنوردان برخورد میکردند.حتی از برخورد متین و با محبت چوپان های زیادی که در مسیر میدیدم لذت بردیم.
برنامه در ساعت ۱۵ به پایان رسید.
و با خودرو آژانس به سمت شهر ازنا برگشتیم.
با آرزوی سلامتی برای همه ورزشکاران و کوهنوردان.
ثبت گزارش صعود: حامد امینی

 

نوشته‌های مشابه