|

ضد عفونی ساختمان های موسسه آموزش عالی شمس گنبد

تا زمان اعلام حالت نورمال از سوی سازمان بهداشت موسسه آموزش عالی شمس همه روزه ساعت ۵ ساختمان های خود را ضد عفونی می کند

نوشته‌های مشابه