ضمن عرض تاسف و تاثر،سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس تهران‌-گنبد،ضمن عرض تاسف و تاثر،سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس تهران‌-گنبد،ضمن عرض تاسف و تاثر،سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس تهران‌-گنبد،روابط عمومی پردیس دانشگاهی شمس

ضمن عرض تاسف و تاثر،سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس تهران‌-گنبد که‌منجر به فوت تعدادی از هموطنان و همشهریان عزیزمان شد را به خانواده های داغدار و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و برای مصدومین این حادثه ناگوار آرزوی بهبود و سلامتی داریم

.

روابط عمومی پردیس دانشگاهی شمس